افزودن نظر جدید

چرا حکایت کشته شده فرخزاد را نزاشتيد? رستم فرخزاد در آخرین جنگ زیر شتر قايم میشه اما اعراب پیدا ش میکنن و دوباره رستم فرخزاد ميپره تو رود تا شنا کنه و فرار کنه که اعراب ميگيرنش و سرشو ازش جدا میکنند ...رستم فرخزاد=ترسو
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.