افزودن نظر جدید

لج بازی کجا بود علوی ها فرارکردن اینجا و تا سلسله گاوبارکان هم زردتشتی بود علوی ها قدرت داشتن و به جای دفاع علوی شدن تا حمله کنن تاحال عباسیان جاهل رو بگیرن که گرفتن علوی بودنشون هم ایرادی نداشت مهم اینه که با عباسیان نبودن
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.