افزودن نظر جدید

با تكرار ادعا چيزي ثابت نميشود. با سؤال پيشين پاسخ دهيد. اعراب كه شكست خوردند، مدتي بعد مردم گيل و ديلم و طبرستان از سادات علوي دعوت كردند. و اولين حكومت علوي در ايران به دعوت و بيعت مردم تشكيل شد. كه يكي از درخشان ترين دوره‌هاي تاريخ طبرستان و ديلمان بود. به زودي در اين باره مقالاتي مفصل و مستند ارائه خواهد شد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.