افزودن نظر جدید

با تشکر از حضورت 1. نفرمودید به چه دلیل آنچه شیعه می اندیشد ربطی به اسلام ندارد ؟!؟! 2. آیه 12 سوره شریفه توبه درباره کفاری است که به عهد خود وفادار نبوده و بنا دارند خیانت کنند. این مطلب چه ارتباطی به تروریسم دارد ؟!؟! 3. ای کاش راجع به موارد دیگری که فرمودید آیات آنها را هم ذکر می کردید تا عالمانه به بحث می نشستیم. 4. در تمامی ادیان دیگر نظیر این آیاتی که فرمودید وجود دارد، اگر این اشکال به قرآن مطرح باشد، باید راجع به همه آن ادیان هم اشکال وارد باشد نه فقط به قرآن !!! چرا از ادیان دیگر اسمی به میان نیاوردید ؟!؟ اتفاقا از این واژه ها در ادیان دیگر خیلی بیشتر از اسلام استفاده شده است...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.