افزودن نظر جدید

بی انصافی است. حرفهای آخوندهای زرتشتی مثل زرتشت نیستو بروید شاهنامه را بخوانید و شرم کنید همه زنان ستودنی اند و نیمی از فرشتگان دوسوی اهورا مزدا زن هستند. خجالت بمشید کمی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.