افزودن نظر جدید

طبق حدیث مولا علی خداوند وقتی بخواهد عذابی را بر گروهی نازل کند قدرت درک و فهم را از آنها میگیرد! دقیقا کاری که با شما انجام داده است خوشحال هستید که تصوف یا همان اسلام حقیقی را با مطالب خود به چالش کشاندید ولی چون قدرت فهم از شما اهل ظاهر گرفته شده است و از نظر علمی در سطح پایین قرار دارید خودتان با دست خودتان اهل دل را تایید میکنید بدون انکه بدانید و این مصداق ایه شریفه است که خداوند فرمود انها کسانی هستند که با دست خود....... شما در این مطلب هم از طرف اهل باطن و از طرف اهل ظاهر تایید کردید که بشر حافی توبه کرده است پس دیگر نمیتوان نقدی به او وارد شود چون خیلی از بزرگان با توبه به بالاترین مقام رسیده اند مثل حر و.... پس خودتان هم تاکید کردید که بشر حافی از طرف امام مورد توبه قرار گرفته است طبق نظر اهل ظاهر! این مطلب شما دقیقا طبق نظر اهل باطن است و دقیقا مهر تایید به نظر بزرگان تصوف زده اید و تاریخ تولدی که بیان کردید قول مشهور تصوف است چون خودتان هم تاکید کردید پس اگر تاریخی که تصوف بیان کرده را قبول دارید باید تا اخر از تصوف پیروی کنید. درد اینجاست که نمیدانید و قبول نمیکنید. لطفا کمی کتابهای تصوف را مطالعه کنید اگر بد بود بعد ان را رد کنید نه اینکه از دیگران تقلید کنید و مطلبی را بدون مطالعه بیاورید! برای اثبات بی سوادی شما همین بس که سفیان ثوری را به اشتباه نوشته اید ثفیان ثوری!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! شما هنوز اسم واقعی و درست بزرگان را بلد نیستید تلفظ کنید پس چگونه به خود جرات میدهید انها را نقد کنید!!؟؟ البته از شما بیشتر از این توقع نمیشود چون به قول دوست عزیزم اقا محمد وقتی عنوان جعلی بر مطلب میگذارید و نمیدانید که مطلبتان تایید سلسله تصوف است دیگر چه توقعی میتوان داشت چون مطلب نقد بود ان هم نقدی که دقیقا نظر اهل باطن را تایید کرد و ثابت کرد بشر حافی توبه کرده و مهر تایید بر سلسله تصوف زدید. واقعا تشکر میکنم چون با این مطلب با تمام وجود فهمیدم راهم درست است و کسانی ما را ندانسته نقد میکنند که کوچکترین اطلاعی نسبت به سلوک تصوف ندارند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.