افزودن نظر جدید

کی یه همچین نظری داده در حالی که تمام افعال به کار رفته در ایات مربوط گذشته است؟؟؟؟؟ و احادیثیم راجع به قوم یاجوج و ماجو وجود داره، در حالی که اگه امام زمان بود نباید میگفتن این قوم فلان بودن بهمان بودن در ضمن وقتی داره از سطح پایین شعور و یا حتی وحشی بودن و برهنه بودن قوم صحبت می کنه مطمئنا مربوط به آینده نمی شه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.