افزودن نظر جدید

چرا تهمت می زنی ؟ تهمت زدن هم جز دین شماست؟ کجا مسلمانان اسرا را کشته اند ؟ اگر از روش کوروش ها و داریوشها جز روایتهای مشکوک چیزی باقی نمانده، تاریخ اسلام برای هم قابل دسترسی است؟ پیامبری که به افرادش سفارش حتی درختها را میکند چگونه انسانهای اسیر را بکشد؟!!! شما در تاریخ کدام یک از این پادشاهان به اصطلاح عادل سراغ دارید که افرادشان از بریدن درختان در زمان جنگ نهی کرده باشد؟ دین ما کاملترین دینه به کوری چشم هر کسی که نمی تونه ببینه میگی نه رساله حقوق امام چهارم ما شیعیان یعنی امام سجاد را که جانشین واقعی پیامبرمون است را نگاه کن البته بدون عقد و کینه جناب ؟ امام علی ع هم که نامه اش به مالک اشتر معروفه می فرماید مردم دو گروهند یا همکیشان تو که برادران تو هستند یا غیر همکیشانت که انسان هستند و در انسانیت با تو برابر. کجای تاریخ همچون سخنی از یک حاکم سراغ دارید. البته این را هم قبول دارم که غاصبان مقام خلافت پیامبر ظلم و جنایت هم کرده‌اند مثل هر حاکم ستمگر دیگر ولی این ربطی به دین اسلام اصیل ندارد چون آنان غاصب بوده اند و بدون خواست پیامبر ص و قانون اسلام حکومت کرده اند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.