افزودن نظر جدید

تنها لوح به جا مانده از کورش که درباره دین و مذهب او سخن میگوید، همان منشوری است که در عراق پیدا شده و به منشور حقوق بشر مشهور است. در ان لوح به صراحت از بت پرستی کورش سخن به میان آمده است. بت مردوک...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.