افزودن نظر جدید

من دو سایت رو دیدم که نوشته بودند دینی نداره یا چیز های غلط نوشته بودند به نظر من با این گفته ها میخواهند کاری کنند که ما به گذشته ونیاکان مان تردید پیدا کنیم این کار کار دشمنه و تهاجم فرهنگی درسخنان کوروش داخل منشورش هم می توان فهمید که یکتا پرست بوده لطفا قبل نظر دادن اطلاعات جمع اوری کنیید وفکرکنید اریایی یعنی نجیب و شریف امیدوارم وظیفم رو درست انجام داده باشم و این اتهامات را از روی کوروش بزرگ برداشته باشم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.