افزودن نظر جدید

کورش برای "ما" نماد بزرگی و انسانیت نیست. ما "ایرانی‌ها" در طول تاریخ "هیچ وقت" برای کورش چنین جایگاهی قائل نبودیم. حکیم فردوسی در شاهنامه هیچ اسمی... هیچ نام و یادی از کورش ندارد و اصلا کورش را چیزی به حساب نیاورد. اینکه برخی میگویند کورش نماد انسانیت است، دقیقا جرف برخی از سیاست‌ورزان یهودی و غربی است که میخواهند ادرس غلط به ایرانیان بدهند و افکار و اندیشه‌های خود را بر مردم ایران تحمیل کنند. تمام تمجیدهایی که از کورش میشود منشأ سیاسی دارد. آن هم از سوی یهودیان و سیاستمداران غربی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.