افزودن نظر جدید

طبق این کامنت و کامنت بالا، شما قصد و هدفتون از درج این مطالب چی هست؟ شما می خواهید همه چیز و اعتقادات دینی رو زیر سوال ببرید؟ یا قصد دیگری دارید؟ اینکه پلیس ها عده ای رو می فرستن دزدی تا خودشون رو خوب نشون بدهند هم اگر به کودکی گفته شود، خنده اش می گیره، چ برسه به بزرگترها
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.