افزودن نظر جدید

کلام حق من شما که سیاه هستید رو خاموش کرده؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ چرا نمیتونید خوبی های پیامبرانتون رو اجراکنید ؟ کی نمیذاره ؟ شما باطن سیاه دارید ، مثل پلیس هایی که عده ای رو میفرستن دزدی که برای خودشون کار درست کنن . و بعد ژست پلیس های خوب رو بگیرن ...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.