افزودن نظر جدید

لازم میدونم به شما بگم که برای نابود کردن حقایق و نیکی ومهر ؛ ادیان سامی از علوم غریبه و طلسم و القا وجن واجنه ... استفاده میکنن ، تا اهدافشون رو پیش ببرن و دشمن رو نابود کنن ؛ بدین وسیله عقل رو ضایع میکنن ( هاری سگ در واقع به علت یک نوع انگل هست که وقتی وارد سلول میشه رفتار سلولی رو تغییر میده و ما شاهد این هستیم که همان سگی که محافط ما است به علت هاری آبریزش اب دهان شدید و حالت عصبی و گاز زدن همه رو پیدا میکنه .) برای سرنگون کردن هر چیزی اون رو وارونه میکنن آیین مهرورزی ( معکوس آن دشمن تراشی) ، دوستی (معکوس آن نفرت از نصف دنیا)، نیک خواهی ( معکوس آن جهاد برای خدا) ، یقین ( معکوس آن شک وشبهه سازی بعد یه جواب دروغ ساختن ) به اوضاع جامعه نگاه کنید معلومه ، هنوز باطن ازادی خواه و روشنی طلب انسان ها بیدار و هشیار هست .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.