افزودن نظر جدید

صحیح بخاری واسه اهل سنت معتبره برای شیعه هیچ ارزشی نداره حتی به اندازه یه پشیز
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.