افزودن نظر جدید

به درستی که فقط دارید چهره ی ادیان گذشته را خراب میکنید... آخر چرا؟ اگر بخواهیم از گذشتگان ایرادبگیریم مشکل زیاد است . غمتان چیست همه مسلمانیم آن هم شیعه . توهین به افراد بزرگی چون کوروش نکنید که بزرگی و مقام اینان بر همگان ثابت شده است . اسلام چه دستاوردی داست ؟ که ادیان دیگر نمی توانستند داشته باشند.... به امید انسانیت
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.