افزودن نظر جدید

شما بفرمایید و چند مورد از کارهایی کوروش که برای ایرانیان و مردم ایران انجام داده است را بیان کنید، کارهایی کوروش برای یهودیان هم مشخص و واضح هست و نیازی به بیان ندارد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.