افزودن نظر جدید

درباره ایران نباید تعصب بیجا داشت. کسی پیشینه خودش را نهی نکرد، بلکه تاریخ و ایران باستان و نیاکانمان را آنگونه که هستند، باید بررسی کرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.