افزودن نظر جدید

بعضی از مسلمانها را می بینم که در این گروه از کوروش طرفداری می کنن و حتی می گویند که اگر لازم شود بر کوروش سجده می کنند. من یک پیشنهاد برای آنها دارم، زمانی که دچار مشکل شدین یک بار هم کوروش را صدا کنید..
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.