افزودن نظر جدید

خودت متوجه شدی چی نوشتی و گفتی! یعنی چی بقیه رو می گی ؟برای اینکه بتوان ایران را آباد کرد باید از گذشتگان درس عبرت گرفت، تجربه گذشتگان چی بوده؟ چرا کوروش برای ایران به نسبت یهودیان هیچ کاری انجام نداده؟ چرا باید اسکندر را نفرت داشت؟ اگر باید مثبت اندیشید، در مورد اسکندر و عمر هم مثبت اندیشی کن؟ و اگر باید برای این دو منفی اندیشید، پس کوروش هم جزو همین دسته هست و در کنار اسکندر و عمر هست...
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.