افزودن نظر جدید

از کجا بیان می کنید که کوروش تابع دین یهودیت بوده است؟ آشنایی کوروش و دانیال هم بعد از فتح بابل بود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.