افزودن نظر جدید

سلام امیرجان، کوروش با خاله ی خود ازدواج نکرد، این سخن کسانیست که مطالعه ای درست ندارند، کتزیاس در کتاب خود هرگونه نسبت خونی بین کوروش و استیاگ(پادشاه )را انکار کرده و کوروش را دهقان زاده میداند ، و میگوید او با دختر استیاگ ازدواج کرد(این ازدواج با محارم نیست ).افراد بی مطالعه که چمنین تهمتی را به کوروش بزرگ می زنند مطالب کتاب هرودوت و کتزیاس رو باهم مخلوط کرده برای خود خیال بافی میکنند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.