افزودن نظر جدید

دلیل شما بر این مطلب که کوروش ابتدا پیرو آیین مهرپرستی بوده و بعد به آیین زرتشت گرویده است، چیست؟ در زمان هخامنشیان، حضور روحانیون دینی بسیار کمرنگ هست و این بدلیل این هست که حکومت در زمان هخامنشیان، حکومتی دینی نیست و صرفا حکومت پادشاهی هست و اصلا دین و آیین و مذهب هیچ معیاری در این زمان نیست. برای مطالعه در این مورد می تونید به کتاب هخامنشیان آقای داندمایف مراجعه کنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.