افزودن نظر جدید

فردوسی ناسیونالیست بود که با سلطان محمود و خلیفه های احمق دشمن بود و پادشاهی رو شایسته کسی میدانست که خون اصیل ایرانی داشته باشه با نوشتن شاه نامه هم و دفاع از تاریخ ایران و ساسانیان و مخصوصا رستم فرخزاد حال سوسمار خور ها رو و نوکر سوسمار پرست انها رو در همان عصر و حال حاضر و اینده گرفته کوروش هم همان کاوه دادگر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.