افزودن نظر جدید

من جدیدا به یک نتیجه ایی رسیدم .اینکه این سایت اصلا به قصد تخریب تاریخ ایران فعالیت نداره برعکس قصد تخریب اسلام و دیانت اسلام رو داره.بارها و بارها گفتم من بسیاری از دوستانم مسلمانند و واقعا بچه های روشنفکریند انسان لذت میبره وقتی باهاشون همکلام میشه واقعا برای خود قطبیند ولی این سایت و مسئولانش واقعا منو به تعجب واداشتند که ایا واقعا مسلمانند و یک ایرانی؟؟ اینگونه مطلب نوشتن و مطالبی رو سرهم کردن و تاکید بر اشتباهات خود و این خودخواهی نمیتواند کار یک مسلمان واقعی باشد .پس فقط چهره ی خشک و خشنی را از اسلام نشان داده و مردم را از این دین(که به گفته ی خودشان دین حق است گریزان میکنند ).مثلا میگن اسم کوروش در شاهنامه نیامده چرا چون فردوسی کوروش رو در حد شاهنامه نمیدانسته!!!(ببینید چه جاهلانه سخن میگویند )این دقیقا سخنان جناب غیاث ابادیست (یک عنصر خود فروخته که گاهی نیز در رسانه های غربی پیدایش میشود ) اینها از شاگردان این عنصر خود فروتته اند/ در جواب این حرف شما باید بگم اگه فردوسی اوردن نام کوروش را در شان شاهنامه نمیدانسته ، پس اینکونه نتیجه میشود که فردوسی هم انگونه که دوست داشته به تاریخ توجه میکرده!!یعنی بنا به ذوق و پسند شخصی ، نکته ها یی را که به ان علاقه نداشته را نادیده گرفته و مواردی را در شان شاهنامه نیاورده، با این تفسیری که شما کردی چطور باید از فردوسی تجلیل کرد ؟؟ چگونه میتوان به سخنان او اعتماد کرد (و شما او را یک شیعه نامیدی، دقیقا با این خرف ریشه ی تشیع را ازنه زدید )ایا شاهنامه با این تفسیری که جناب سامان و دیگر عارفان این سایت، کرده اند دیگر ارزش تاریخی دارد؟؟ ایا این تفسیر شما جناب سامان(که و را استاد مینامید ) مخالف اون حرف شما که گفتی ((فردوسی حقایق را بیان میکرد ، از سویی سلطان محمود را نکوهش و شخصیت هارا واقعا انگونه که بوده اند به تصویر کشیده و ... )) نیست؟ ؟ این تحلیل شما(که فردوسی نام کوروش را در شاهنامه نیاورده و دلخواهانه تاریخ کشورشو نگاشته ) یک توهین بزرگ به فردوسی و تمام ایران است، شما خودتو چطور وطن پرست مینامی؟؟هدف شما جز نابودی و زیر سوال شاهنامه و فردوسی نبوده ؟؟( که یقینا بوده ).... شما با این حرفتون هم فردوسیو خراب کردی و اینو به این منظور گفتی که دوستداران ایران باستان و حتی مردم عادی به چشم نفرت به فردوسی بنگرند (واقعا دوستم راست گفت که شما در ظاهر فردوسی را احترام میکنید ولی در دل و باطن خود انرا دشنام میدهید واقعا براتون متاسفم )
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.