افزودن نظر جدید

و یه چیزیم بهت بگم ما اگه نشانده ی دست استعمار بودیم الان صدها سایت داشتیم اگر ما دست نشاندهی دست استعمار بودیم تا الان هزاز جور کارخلاف بر ضد کشور خود و حکومت اسلامی کرده بودیم . ولی ما نه سایتی به اسم خود (خود و دوستانم) داریم و نه اقدامی در مورد حکومت شما و نه دین شما کرده ایم و اولین و اخرین جایی که در بحث شرکت کردیم این سایت بوده و بس.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.