افزودن نظر جدید

دوست گرامی اولا ویژگی های ذاتی زن و مرد با هم یکسان نیستند این را هر روانشناسی اذعان می کند. چه بسا کارها و برخوردهایی که برای مرد آزار دهند باشد ولی برای زن نه و بالعکس پس این دو را با هم قیاس نگیر!!! اما بعد بحث حجاب زن جداست چون در دین اسلام با آیات متعدد به آن تاکید شده و علت آن هم مصون ماندن خود زن از آزار و اذیت و در نهایت آرامش خود زن از گزند چشم های آلوده و سایر مسائل عنوان شده است. اما حجاب در فرهنگ ما ایرانیان هم در سابق وجود داشته است و زنان اشراف ایرانی قبل از اسلام هم حجاب داشته اند تا قبل از اینکه کشف حجاب اجباری رضا شاه بشه این سنت در بین زنان ما بوده است و چه بسیار از زنانی که جان خود را در زمان کشف حجاب فدا کردن اما حاضر نشدن حجاب از سر بر دارند. اگر حجاب مخالف طبع ذاتی زن بود باید بدون اجبار و به راحتی از سر برمی داشتند! در زمان انقلاب هم بنا به خواست اکثریت قانون حجاب تصویب شد و به شکل قانون لازم اجرا درآمد مثل هر قانون دیگر ممکن است اجبارش به طبع برخی خوش نیاید همانطور که قوانین رانندگی نیز انسان را محدود می کند ولی نیاز جامعه است. آیا کسی وجود قانون رانندگی را خلاف آزادی می بیند؟؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.