افزودن نظر جدید

کورش خوب و نازنین ! منظورم دین زرتشت و سلسله ی هخامنشی بود ! چون این دو با هم تعاملات زیادی داشتند ! حال نکته ی مهم در مورد این است ! که شما بیان میکنید تخریب ! شبکه های جهانی که در حال تهدید هستند ! متاسفانه ما مسلمان های عزیز خیلی وقتها پارانویایی برخورد میکنیم ! ما میخواهیم از چیزی حمایت کنیم ! به هر شکل ! میخواهیم دیندار باشیم حتی به زور ! کما اینکه در جامعه ی امروزی ! میبینیم و شاهد هستیم ! دین ابزاری شده برای پاسداری از اهدافی دیگر ! همانگونه که پاپ ها زمانی از دین به عنوان ابزار استفاده میکردند ! در طول تاریخ دین یکی از سریعترین و راحت ترین راه حل ها برای استحکام ! تداوم و حتی بقای یک سلسله و حکومت بوده است ! فرض را بر این بگیریم که کوروش بی دین ترین انسان کره ی زمین بوده ! و مردمان آن زمان ایران زرتشتی ! و اسیران بابل یهودی ! و اود بابلیان بت پرست بودند ! این فرد بی دین وارد میشود اسیران را آزاد کرده ! که یهودی بودند ! بابلیان را رحمت میکند که بت پرست بودند ! و مردمان خودش را که زرتشتی بودند به پرستش خدای خود یا هر خدایی آزاد میگذارد ! این فرد محکوم به چه چیزی است .؟!؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.