افزودن نظر جدید

«برای شخصیتی که(۲۵۰۰ سالسه است)که نه تبلیغ مذهبی براش میشه نه تبلیغ تلویزیونی و نه از ش بتی ساخته شده»!!!!!!!!!!!!!!!! این گفته از عجایب هفتگانه دنیا هم عجیب تر است!!!! شماها در کامنت های مختلف دم از بزرگی کوروش نزد جهانیان می زدی و بعد در این جا مدعی هستی که هیچ تبلیغی برای او صورت نگرفته؟؟؟؟ چگونه است که تبلیغی صورت نگرفته و جهانیان همگی می شناسندش؟؟؟!!!! تناقضات شما که پایانی نداره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.