افزودن نظر جدید

نه برادر قشنگ و خوانا برات نوشته ولی تو و امثال تو بینا نیستین(بر چشمانتان مهری زده شده) وگرنه قشنگ و جامع برات توضیح داده(میگم که کسی که خودشو بخواب زده نمیشه بیدارش کرد)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.