افزودن نظر جدید

شما به صفحه زندگی کوروش از دیدگاه گزنفون مراجعه کن تمام منابع وسخنانم اونجاست و تمام سوالاتی که شما داری پاسخ داده شده و نیازی به تکرار نیست... در ضمن بنده به کسی تهمت عرب پرست و ... نزدم.در ضمن چطور پیرو زرتشت بودن و دم از کوروش زدن کج راهه و فریب خوردن و باستان پرستیست ولی اینکه شما پیرو یک انسان عرب و دینی عربی(تحمیلی موروثی بدون تحقیق ) هستی درستی و راستی مدرنیسم است؟؟ چطور شما خود را اهل تحقیق و فهم و علم و دانش میدانید ولی برما مهر کج اندیشی و ساده اندیشی و ریا میزنید؟؟ در ضمن جناب ناشناس صدها هزار بار تدکر داده ام (ولی گوش کسی بدهکار نیست ) برای فهم یک واقعه تاریخی که در زمان های بسیار دور اتفاق افتاده باید شرایط و معیارهای ان زمان را درک کرد چه بسا کارهایی در گذاشته درست بوده ولی با معیار امروز غلط است.شما برای انکه کارهای کوروش را درک نمایید باید شرایط ان زمان را سنجید .... به عنوان مثال پیامبر اسلام برای نشر الام کشت و کشتار بسیاری کرد چون شرایط ان زمان چنین بود ولی چه بسا در این زمان ظهور میکرد شاید نوع رفتار متفاوت بود. پس شرایط را بسنجید سپس سخن بگویید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.