افزودن نظر جدید

ارادت با پرستش فرق میکنه چون بابلی ها جز ایران بودن سیاست میگه باید ارادت رد یا مثل داعش همه رو کشت اگر با ارادت باشه که باید زردتشتی بود هندو بود ... تمام ادیان یکنفره پرستش نمیکرد که نمیشه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.