افزودن نظر جدید

مخلص اهل بیت ... اولا ادب رو رعایت کن(هرچه لایق خودته بر زبان نیار ) مغلطه کردن و از موضوع بحث فرار کردن کار شماست .... ثانیا اگه کسی پیرو افکار تو نیست دلیل بر کفر و گمراهی اون نیست ... ثالثا مپندار با اینگونه صحبت کردن داری از دینت دفاع میکنی (برعکس داری تیشه به ریشش میزنی ) فکر نکن با ایه ی غضب خواندن کسی میترسه ( دوره ی این حرفا گذشته ) .... رابعا بسیاری از دوستان من مسلمانند و واقعا انسان محترم و عالمی هستند(به تمام معنا ) و واقا ادم ازشون بهره میگیره( هم ما از اونا هم اونا از ما ) و واقعا شماها با اونا قابل قیاس نیستین و با این چیزایی که ادم از شما میبینه واقعا تعجب میکنه ایا شماها واقعا مسلمانید؟؟
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.