افزودن نظر جدید

در ضمن قصد به انحراف کشیدن بحث رو نداشتم چون بعضی مساعل اینجا مطرح شد من به تفصیل پاسخ دادم. از اینکه بحث رو به پست مربوطه بردی مچکرم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.