افزودن نظر جدید

آقای کامبیز حرفهای قشنگی زدید. ولی اینهایی که گفتید فقط حرف بود. اولا بگم که به نظر من پیروان ادیان آسمانی اگر با اسلام دشمنی و سرجنگ نداشته باشند چه بسا عاقبت به خیر هم بشن. اما اینکه به آقای هادوی گفتی چیزی زدی، بگم نه عزیزم "چیز" زدن متأسفانه در سنت زرتشتی کاری مقدس بوده نه در بین مسلمین اینجا رو بخون: http://www.adyannet.com/news/13780 اینی هم که گفتی زرتشت و کورش مردم رو در دینداری آزاد میذاشتن حرفی هست. ببین زرتشت هیچ وقت دیگران رو در دین آزاد نذاشت. حکم قتل عام و مباح بودن ریختن خون غیرزرتشتیان در اوستا اومده و به زرتشت هم نسبت داده شده. ایکه مخالف آزادی در انتخاب دین هست. در گاتاها هم اومده که هرکس به غیر نظر من نظری داشته باشه بدبخت میشه. اینجا بخون: http://www.adyannet.com/news/1227 و اینجا: http://www.adyannet.com/news/1261 اما درباره کورش: کورش براش فرقی نداشت که مردم یکتاپرست باشن یا بت پرست شیطان پرست . چون میخواست حکومت کنه و اگر مردم در جهل و نکبت میموندن براش بهتر هم بود. برای همین شیطان پرستی رو آزاد گذاشته بود و معبد اونها رو هم تعمیر کرد. این اسمش آزادی ادیان نیست. اسمش فریب برای ساکت نگه داشتن مردم هست. وگرنه همین شخص هرکی علیهش کاری میکرد رو سرکوب میکرد.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.