افزودن نظر جدید

والتر هینتس، می‌گوید: «کوروش سه امپراتوری را ساقط کرده بود: ماد، لیدیه و بابل. آیندگان فراموش نکردند که کوروش هیچ‌کدام از سه فرمانروا، نه آستیاگ، نه کرزوس و نه نبونعید را نکشت، بلکه به تبعید آن‌ها بسنده کرد و حتی برای آن‌ها زندگی شاهانه‌ای فراهم آورد. این رفتار در جهان باستان بی‌سابقه بود و تا زمان کوروش هرگز اتفاق نیفتاده بود» منبع کتاب (هینتس، داریوش و ایرانیان،ص ۱۰۵) لطفا تاریخ را تحریف نکنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.