افزودن نظر جدید

برخی از علمای اسلامی به اشتباه چنین نظری دادند و مطمئناً کورش لایق اون نیست که اسمش در قرآن بیاد. هرچند قرآن از قوم لوط و بعل هم اسم آورده ولی انصافا کورش لایق نیست که اسمش لای قرآن باشه. کورش نه اینکه احتیاج نداشته باشه، بلکه لیاقت نداره... هیچ آدم عاقلی نمیتونه اینجور مثل کورش شهر اوپیس رو به آتیش بکشه و مردم رو قتل عام کنه ! و مردم اسیای صغیر از ترسش دسته دسته خودشون رو درون آب دریا بندازن تا به دست کورش نیفتن. هیچ کس نمیتونه مثل کورش، نماد بت شیطانی بعل رو در کاخ خودش قرار بده ! و هیچ کس نمیتونه مثل کورش اونجور در فتح بابل، مذبوحانه رفتار کنه ! کورش یا بت ÷رست بود، اگر نه پس دروغگو و سالوس و ریاکار بود ؟! (سؤال!) (این یک دو راهی هست. قضاوت با شما.یا بت پرستی کورش رو قبول کنید یا ریاکار و سالوس بودنش رو... اگر راه سومی هم هست بگید ما بدونیم!)
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.