افزودن نظر جدید

یک نادان و وطن فروش دیگه پیدا شد خدا به راه راست هدایتت کنه کوروش یک امپراطور اسمانی بود که نه نابود کرد تمدنی رو و غارت و نه قومی رو منقرض کرد مثل بعضی ها بهتره بری ترکیه و به سلطان محمد فاتح افتخار کنی شما رو چه به ایرانی بودن و در مورد بزرگان ایران اندیشیدن در مرد بزرگان اپراطوری عثمانی اندیشه کن و ترکیه بهت خوش بگذره دیگه نیازی نیست بنویسم مواقب پ ک ک هم در ترکیه باش چون راحت معلومه عاشق سلطان محمد فاتح ضد ایرانی هستی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.