افزودن نظر جدید

از جناب بهداد عزیز بسیار متشکرم که با متنی زیبا آتش حسادت و دروغ گویی و کینه ورزی این انسانهای متعصب را شعله ور ساختند و آنها را به گزافه گویی وادار کردند. افتخار میکنم که هموطنی آزاداندیش و بافرهنگ و ایراندوستی چون شما دارم.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.