افزودن نظر جدید

به نظر من کوروش بنده ی صالح خدا و همان ذوالقرنین قرآن است، به نظر من کوروش بزرگ نه زرتشتی بود و نه یهودی، همینکه مقبره اش پس از سال ها مسجد شد، همینکه وصیت کرد که بدنش را به خاک بسپارند همینکه جنازه اش مانند جنازه ی یک مسلمان دفن شده است ووو اینها همه نشانه است چرا دقت نمیکنید به نظر من کوروش به نحوی مسلمان بود قبر کوروش مانند قبر مسلمانان به سمت قبله است چرا اینهمه نشانه را ندید میگیرید، کوروش مسلمان است. این هم تصویر مقبره ی کوروش: http://upload7.ir/imgs/2014-11/34085500394426071423.png بحث مفصل تر در http://www.raherasti.ir/4015/%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%B9%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D8%AF-3-%D9%80-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D9%88/
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.