افزودن نظر جدید

اولا جناب مسلمون عرب زاده كثيف پيروان خودش خخخخخ توسط تورانيا كشته شد بي سواد پيرو ديگر ادياااااااااان خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ اون زمان ديني غير زرتشت وجود نداشت خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ قربونت برم بساط خنده ما فراهم شد.!! قضيه صدهاهزار نفر قتل عام شدند و ده ها هزار يهودي تا كشتار زرتشتيان اينم براي پيامبر محمد تست هوش بدرد همينا ميخوره ها !!!!!!!!!!!!!! خدايا اين از نمايندگي ايران پاشه بيرون ابرو ملت را ميبره
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.