افزودن نظر جدید

مهران عزیز سپاس بر تو --------------------------------- .دوستان بحث عرب وپارس خداوند خواسته که بر هر قومی به زبان خودش پیامبر بفرسته .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.