افزودن نظر جدید

بابک جان شما راست میگوئید که اسلام دین مهربانی و رفعت است و قبول دارم که بعضی ها از روی حب و بقض روی این مسئله نظر میدهند اما اینکه میفرمائید در مورد کوروش و داریوش روایتهای مشکوک باقی مانده معلوم است که شما هم سخنان مخالفین ایران و تاریخ ایران را تائید و دامن میزنید چون این اشخاص که متاسفانه اغلب هم دو آتیشه هستند تاریخ ایران را به اسرار میخواهند که از زمان حمله اعراب به ایران و ظهور اسلام در ایران مرتبط کنند حال آنکه قبل از ظهور اسلام . سرزمین ما دین خدا شناسی داشته و به همین علت اسلام توانست به سرعت در روح ایرانیان نفوذ کند پس اگر میخواهیم که بخود ببالیم بایستی روح پادشاهانی همچون هخامنشیان و امثال انان را زنده نگهداریم . نه اینکه با دشمنان ایران هم صدا شده و آنان را لگد مال کنیم
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.