افزودن نظر جدید

عزیز آیا خود نظرات را دیده اید یا صرف شنیدن می فرمایید؟ کما اینکه بنده هم این را شنیده بودم ولی درست نبود و آن کورش منظور علما شخص دیگری است که مقبره وی نیز جای دیگری واقع است. مقداری در تفاسیر و کتب و سایت ادیان و مذاهب تحقیق بفرمایید به این خواهید رسید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.