مباحث تاریخی

08/15/1393 - 14:41

یکی از مسائل اختلافی در مورد اذان، «الصلوة خیر من نوم» است که از آن به «تثویب» تعبیر شده است؛ که غالب اهل‌سنت این جمله را در فصل‌های نماز صبح مستحب می‌دانند ولی شیعۀ امامیه به تبع اهل‌بیت عصمت و طهارت جزء اذان ندانسته، بلکه ذکرش را در اذان به عنوان جزئیت...

08/14/1393 - 07:28

مدارک و شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد، فقط شیعه نیست که متوسل به صالحین اهل قبور می‌شود، بلکه حتی از علمای بزرگ و نامیِ اهل سنت هم بسیار بوده‌اند کسانی که توسل به قبور صالحین را امری نیک می‌دانستند. اینک به چند نمونه از این نوع توسل اشاره می‌کنیم...

07/29/1393 - 17:50

برخی از اهل‌سنت در بحث امامت به این مضوع استناد کرده وگفته‌اند که قضیه ازدواج امّ‌کلثوم با عُمَر از جمله اموری است که دلالت دارد بر اینکه امام علی (علیه السّلام) از رفتارها و کردارهای خلیفۀ دوم خشنود بوده و حکومت او را تأیید می‌کرده که دخترش را به نکاح او درآورده است. همان‌گونه که «باقلانی» از متکلمان عامه به آن استشهاد کرده است. اکنون به تفصیل این ماجرا می‌پردازیم...

07/28/1393 - 19:31

در قرآن و روایات اسلامی اعم از شیعه و سنّی بر مودّت و محبّت اهل‌بیت پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) تأکید فروان شده است؛ و این تنها بدان جهت نیست که آنان ذریۀ پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) و از نسل اویند، بلکه از آن جهت است که آنان دارای فضایل و کمالات، و به عبارت دیگر جامع همه صفات کمال و جمالند. در این مقاله به بررسی اهل‌بیت می‌پردازیم.

07/02/1393 - 06:27

بر فرض اين كه آن ها اجازه به راه انداختن چنين نبردهايى را داشته اند، بايد ديد آيا آن ها همان طور كه پيامبر اكرم صلى اللّه عليه وآله در جنگها عمل مى‌كرد، عمل كرده‌اند، يا هم چون رهبران خودكامه دنيا؟ خليفه رسول خدا كسى است كه از شريعت او خارج نگردد، همان طور كه او مى جنگيد، بجنگد، به همان هدفى كه او جهاد مى كرد، جهاد كند؛ نه اين كه ...

06/25/1393 - 16:07

اهل‌سنت به لحاظ اینکه منابع استنباط و أدله در مضیقه قرار دارند، از این رو به کثیری از ادله و منابع ظنّی روی آورده‌اند که هیچ دلیل قانع کننده بر آن وجود ندارد از آن جمله حجیّت سنت صحابه است. در حقیقت این منبع تشریع را در مقابل منبع غنی سنت اهل‌بیت ( علیهم السّلام ) جعل کرده‌اند تا بتوانند این خلأ مهمّ را جبران کنند. که در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم:

06/24/1393 - 22:33

آیا همه صحابه عادل بوده‌اند؟ صحابه به چه کسانی اطلاق می‌گردد؟ آیا گناهان صحابه بخشودنی است؟ آیا نباید در مذمّت صحابه سخن گفت؟ این‌ها مسائلی است که بین اهل‌سنت و شیعه امامیه مورد اختلاف واقع شده است. طبق نظر اکثر اهل‌سنت، صحابه عادل‌اند و کسی حقّ ندارد در مذمّت آنان چیزی بگوید. و اگر گناهی نیز از آنان سر زده است، بخشیدنی است. که در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

06/23/1393 - 21:13

از جمله مباحثی که فقها و متکلّمان مطرح کرده‌اند این است که آیا بیعت مردم با شخصی به عنوان حاکم اسلامی، بیعت اهل حلّ و عقد و یا حتّی دو یا یک نفر، به حکومت آن شخص مشروعیت می‌بخشد یا اینکه مشروعیت حکومت هر شخص، از آن‌جا که حاکمیت و حکومت بالاصاله از برای خداست، باید از جانب خداوند با واسطه یا بدون واسطه ثابت شود و بیعت مردم در حقیقت التزامی عملی از جانب آنان است. که در این مقاله به بررسی بیشتر این موضوع می‌پردازیم.

06/23/1393 - 16:34

یکی از مسائل اختلافی بین مذاهب اسلامی، علم غیب پیامبر و امام و اولیای الهی به موضوعات و احکام است. برخی از محققان به آیاتی نظر کرده‌اند که علم غیب را محصور در خداوند نموده و به آیات مخصّص توجهی نکرده‌اند، و کسی که آنان را برای غیر خدا اثبات کرده به غلوّ متهم کرده‌اند. برخی دیگر با جمع بین آیات به علم غیب پیامبر در تمام زمینه‌ها پی برده‌اند، ولی علم غیب را برای امام ثابت نمی‌دانند. که در این مقاله به بررسی این موضوع می‌پردازیم.

06/21/1393 - 17:25

یکی از مسائل مورد اختلاف بین اهل‌سنت و شیعۀ امامیه، اطاعت از امام و حاکم جائر و فاسق و ظالم است؛ آیا اگر خلیفه فاسق بود یا فاسق شد از خلافت عزل می‌شود؟ و آیا می‌توان علیه او قیام کرد یا خیر؟ اجماع اهل‌سنت بر این است که سلطان با فسق از خلافت عزل نمی‌شود...

06/20/1393 - 17:42

از جمله سؤال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در مورد برخی از امامان به ویژه امام زمان ( علیه السّلام ) این است که: آیا کسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در کودکی به مقام امامت و خلافت برسد؟ به بیان دیگر: کودکی که تکلیف ندارد چگونه می‌تواند به مقام ولایت الهی برسد؟ ابن حجر هیتمی، از علمای اهل‌سنت، در این‌باره می‌نویسد:

06/20/1393 - 09:42

یکی از مسائل اختلافی بین اهل‌سنت و شیعه این است که اهل‌سنت معتقدند: امامت و خلافت به اموری از جمله عهد و استخلاف منعقد می‌شود؛ به این معنا که اگر خلیفه پیشین کسی را برای بعد از خود به عنوان امام و جانشین معین کند و بر او عهد نماید، امامت او مشروع می‌گردد، خواه از جانب خداوند مأذون باشد یا خیر. که در این مقاله به بررسی این مسأله می‌پردازیم.

06/20/1393 - 09:32

بی‌تردید امامت و خلافت موروثی نیست تا از خلیفۀ قبل به فرزندش به ارث برسد، ولی متأسفانه به جهت اشتباه در فهم عقاید شیعۀ امامیه گروهی از اهل‌سنت از روی جهل یا کینه‌توزی شیعه را متهم نموده‌اند که امامت را موروثی می‌داند، از این رو امامت و جانشینی پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) را در ذریۀ پیامبر خلاصه می‌کند. لذا مناسب است دربارۀ این موضوع بحث کنیم.

06/20/1393 - 09:05

شیعۀ امامیه ولایت را مقام قرب الهی می‌داند که به سبب آن انسان کامل به مقام ولایت می‌رسد، و از آثار آن ولایت، امامت و رهبری جامعه در مسائل سیاسی و دینی است. ولی اهل‌سنت چنین مقامی را برای غیر از پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) قائل نیستند و برای آن ضرورت نیز نمی‌بینند، آنان امام را در حدّ یک رئیس جمهور که تدبیر امور جامعه به دست اوست می‌دانند، لذا شرط عصمت را از امام حذف کرده‌اند. که در این مقاله به این مسأله می‌پردازیم.

صفحه‌ها