تشکیلات صوفیه

رضایت مندی از خدا
02/09/1392 - 00:07

یکی از فرقه های منحرف صوفیه، فرقه ای است به نام تسلیمیه که این نام برگرفته از عقیده ی ایشان است.

بدعت صوفی
02/08/1392 - 14:14

از فرقه های بسیار گمراه صوفیه، فرقه ای است بنام حالیه که بخاطر پراکنده شدن ایشان و از بین رفتن جمع شان، اطلاعات اندکی از احوالات ایشان در منابع موجود است.

جنگ قدرت
02/04/1392 - 18:53

بعد از ملا سلطان فرزندش نورعلیشاه به قطبیت رسید و این امر باعث شد که عده زیادی اعتراض کنند و این فرقه به فرق مختلف تبدیل شود

راه باطل صوفیه
02/04/1392 - 02:42

یکی از سلاسل صوفیه، سلسله ای است به نام حبیبیه که از سلسله ی شاذلیه منشعب شدند.

تصوف متولد شده از شیطان
01/31/1392 - 22:14

برعکس آنچه که اقطاب و بزرگان تصوف میگویند و خود را از سیاست جدا میدانند تصوف از تحولات سیاسی به وجود آمده و نوزاد شیطان است.

قطب اویسیه
01/26/1392 - 09:29

در اینجا با نقدی کوتاه بر فرقه اویسیه بیان میکنیم که انحراف فرقه های تصوف به حدی است که یک مربی بدنسازی قطب میشود!

تصوف راه شیطانی
01/26/1392 - 00:22

با اندک مطالعه ای در سیر تکامل و اعتقادات تصوف خواهیم دانست که تصوف راهی شیطانی به سوی حقیقت است.

فتوای دِلی...
01/20/1392 - 18:38

از سفارشات اسلام این است که در مواردی که علم به قضیه ای ندارید، در مقابل آن سکوت کنید.

انشعاب نعمت اللهیه
01/20/1392 - 02:47

از آنجا که گنابادیه به اتصال سلسله اقطاب خود متعصبند و به آن می بالند اما غافلند از آنکه انشعابات متعددی در سلسله اقطاب خو بر اساس قدرت طلبی صورت گرفته است.

نورعلیشاه و حسین علیشاه اصفهانی
01/17/1392 - 14:50

در ادامه معرفی اقطاب صوفیه گنابادی و اتفاقات مهم دوران هر کدام و ادعای انتساب بزرگان علمای متشرعه از جمله سید بحر العلوم به این فرقه،اقدام به بیان حقایقی می نماییم.

علامت سوال
01/11/1392 - 21:59

روسای صوفیه با تمام قوا می کوشند که خود و هواداران خود را یک طبقه عالی و ممتاز اجتماع معرفی کنند, خود را اهل یقین, اهل دل, اهل معنی و دیگران را اهل ظاهر, و قشر بی مسلک قلمداد می کنند.

انشعابات صوفیه
12/28/1391 - 01:02

یکی از عوامل مهم انشعابات در سلسله تصوف این است که معیار روشنی برای شناخت قطب سلسله, پیر, مرشد و دلیل راه ارائه نمی دهند.

ریشه تصوف,آیا به زمان حضرت علی (ع)
12/20/1391 - 23:02

برخی مدعی هستند که لفظ صوفی در زمان امام علی (ع) نیز متداول بوده و به روایتی در کتاب غوالی اللئالی استناد می کنند که حضرت فرموده است:لغت صوفی از سه حرف (ص,و,ف) مرکب شده و برای هر کدام از سه حرف سه پایه را ذکر مکند.

مذهب سران تصوف
12/13/1391 - 17:33

متون تصوف نشان می دهد صوفیان اولیه نه تنها شیعه نبوده اند بلکه در مقابل ائمه (ع) بوده اند و طریق مخالفین ائمه اطهار را دنبال می کرده اند.

صفحه‌ها