پیدایش اهل حق

12/22/1392 - 00:20

اشاره‌اي کوتاه بر کتاب «آثار الحق» و «مجموعه گفتار هاي نورعلي الهي» در دو جلدي که فرزند او (بهرام الهي) تنظيم نموده است و نقد چند ديدگاه و ادعايي که در اين کتاب مطرح کرده است.

12/21/1392 - 18:38

برخی از اهل حق، این فرقه را آيیني مستقل می‌دانند که شالوده آن قبل از خلقت و در عالم زر پایه گذاري شده است در صورتی که بطلان این دیدگاه به چند دلیل واضح است. یکی از جریان‌های بدعت گذار که سابقه و رد پای آن به عصر رسالت بر می‌گردد، جریان منحرف و ضد دینی موسوم به اهل حق و علی اللهی است. این جریان ضاله در احادیث و روایات متعددی از ناحیه اهل بیت علیهم السلام به شدت مذمت و تکفیر شده اند تا جایی که در پاره‌ای از تفاسیر ضمن تفسیر سوره حمد، آنان را به ضالین تفسیر و تطبیق نمودهاند. این فرقه دارای انشعابات گوناگونی است که از لحاظ اعتقادات و آداب و رسوم اختلافات و اشتراکات فراوانی با هم دارند.

10/10/1392 - 15:18

فرقه اهل حق را در گذشته علاوه بر دین یاری، طایفه دلفان، نصیریه و ... نامیده اند. منشا این فرقه به عمد یا غیر عمد بر اکثریت مردم اهل حق پوشیده مانده است. اما اهل حق در ابتدا پیرو شخصی به اسم نصیر بوده است که درباره شخصیت وی سخنانی بی شمار است.

10/04/1392 - 03:25

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نويسندگان اهل حق تاريخ پيدايش اين فرقه را مختلف ثبت کرده اند. بعضي پيدايش آن را زمان حضرت علي عليه السلام دانسته و ديگران قرنهاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، هشتم نوشته اند.

09/19/1392 - 10:58

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عقاید اهل حق در خصوص آفرینش صرفا متکی بر فرضیات اصول تکوین است. آنها از عناصر جهان برای خود موضوعی دینی ساخته اند که به آن شکل خاص فلسفی و افسانه آمیز داده شده است.

05/01/1392 - 20:17

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ درمورد زمان و مکان پیدایش فرقه اهل حق اقوال مختلفی وجود دارد که این خود گویای بی اساس بودن برخی از عقاید این فرقه می باشد

03/13/1392 - 06:43

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی از بزرگان اهل حق بنیانگذار فرقه اهل حق را شخصی به نام بهلول ماهی می دانند و جای سوال است که آیا این شخص همان بهلول دانا معاصر با امام صادق (ع) می باشد یا خیر ؟

اهل حق
03/08/1392 - 17:41

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مردم اهل حق از اینکه با نام نصیری مورد خطاب قرار گیرند ناراحت می شوند اما در مکتوباتشان از نصیر به عنوان یکی از بزرگان و مؤسسین این فرقه نام برده شده است

زيارتگاه سلطان اسحاق
11/09/1391 - 00:23

یکی از فرقه های اسلامی که اساس آن بر پایه غلو و تناسخ بنا نهاده شده فرقه اهل حق می باشد.این فرقه به نام های دیگری مانند الحق ،یارستان ،علی الهی ،طایفه و...نامیده می شود.

10/09/1391 - 09:55

جریان مکتب را می توان به خطرناکترین گروه و خاندان اهل حق در میان دیگر جریانات و خاندان های منحرف این فرقه ضاله معرفی کرد.

صفحه‌ها