تاریخچه

06/13/1396 - 08:49

"سید احمد میر سور" یکی از "هفتوانه" است که در باور اکثریت اهل حق برادر سلطان اسحاق است اما برخی از نویسندگان اهل حق او را فرزند سلطان اسحاق معرفی می کنند. سید احمد میر سور از طرف سلطان اسحاق مامور تشکیل خاندان شد وهم اکنون خاندان "میری" منسوب به او هستند.

06/13/1396 - 07:13

خاتون دایراک مادر سلطان اسحاق و جزءهفتن است که در باور اهل حق بسیار مورد توجه و احترام است و او را مظهر فاطمه اسد، مادر امیر المومنین (ع) می‌دانند. اهل حق او را که در یاری رساندن به سلطان اسحاق و شفاعت کردن یاران نقش ویژه‌ای داشته است، بسیار ستایش می کنند.

06/12/1396 - 11:02

سید مصطفی شهرزوری یکی از هفتوانه است که در منابع اهل حق در باره شخصیت او اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت اهل حق او را از اصحاب سلطان اسحاق بزرنجه ای می دانند اما برخی از نویسندگان معاصر اهل حق او را فرزند واقعی سلطان اسحاق می‌دانند.

06/12/1396 - 09:05

درمنابع اهل حق از شخصی بنام "شاه فضل ولی" نام برده می‌شود اما درباره اینکه او کیست در منابع اهل حق اختلاف نظر وجود دارد. برخی او را قبل سلطان اسحاق و برخی او را بعد از سلطان اسحاق معرفی نموده اند. اهل حق درباره "شاه فضل ولی" عقاید باطلی همچون حلول ذات الهی در او را بیان کرده‌اند.

06/09/1396 - 12:25

هفتوانه در بین طبقات یاران سلطان اسحاق بزرنجه‌ای دارای جایگاه خاصی هستند که وطیفه ارشاد و راهنمائی پیروان آئین یارستان را برعهده دارند. نحوه شکل‌گیری و به وجود آمدن آن‌ها در نقل‌های اساطیری اهل حق به صورت افسانه‌ای بیان شده است. در اینکه هفتوانه از یاران سلطان اسحاق هستند یا فرزندان او در بین اهل حق اختلاف نظر وجود د دارد.

06/08/1396 - 10:35

اکثر منابع اهل حق سخنی از ازدواج سلطان اسحاق بیان نکرده‌اند و "هفتوانه" که یکی طبقات مهم یاران سلطان اسحاق است، را از اصحاب سلطان اسحاق دانسته‌اند. اما برخی از نویسندگان معاصر اهل حق نه تنها سخن از ازدواج سلطان اسحاق به میان آورده‌اند بلکه هفتوانه را فرزندان سلطان اسحاق معرفی نموده‌اند.

06/08/1396 - 10:27

"سید محمد گَوره سوار" یکی از "هفتوانه" است که در باور اهل حق دارای جایگاه خاصی است ودر باره او افسانه‌سازی‌های متعدد صورت گرفته است.در باره شخصیت سید محمد گوره سوار در اهل حق اختلاف وجود دارد، اکثر اهل حق او را برادر سلطان اسحاق می‌دانند ولی خاندان شاه ابراهیمی کرند غرب او را فرزند ارشد سلطان اسحاق معرفی می‌کنند.

06/08/1396 - 10:13

سید ابوالوفا یکی از هفتوانه است که دراهل حق دارای جایگاه خاص و ویژه‌ای است و یکی از خاندان‌های مشهور اهل حق منتسب به اوست. درباره شخصیت او در اهل حق دونظر وجود دارد. برخی او را از اصحاب سلطان اسحاق می‌دانند که به در خواست سلطان اسحاق به جمع مریدان و یاران خود پیوست و برخی دیگر او را فرزند سلطان اسحاق می‌دانند.

06/04/1396 - 12:07

مصطفی قهار پسرعموی سلطان اسحاق و جزء هفتن از یاران خاص او است که در شروع ادعاهای سلطان اسحاق به او پیوست. در باور و افسانه سازی‌های اهل حق او مَظهر "عزرائیل" از فرشتگان مقرب الهی است.

06/02/1396 - 12:11

یکی از هفتن که بسیار مورد توجه پیروان فرقه اهل حق است، "سید احمد علوی" ملقب به "بابا یادگار" یا "یار زرده بام" است. بنابر افسانه‌های اهل حق او به صورت معجزه‌آسا متولد گردید. منابع اهل حق او را فرزند روحانی سلطان اسحاق بزرنجه‌ای و مظهر امام حسین (ع) معرفی می‌کنند.

06/02/1396 - 11:39

افسانه‌سازی‌های اهل حق "شاه خوشین لرستانی" را یکی از رهبران مهم اهل حق قبل از سلطان اسحاق می داند که وعده ظهور سلطان اسحاق را داد. وی در سن سی و دو سالگی ادعای حلول خداوند در خویش را کرد و سرانجام در حین شنا در رودخانه "گاماسیاب" در استان لرستان غرق شد.

06/01/1396 - 16:39

در باور پیروان آیین یارستان پیر موسی دمشقی یکی از هفتن است که از طرف سلطان اسحاق به سمت نویسنده و دفتردار منسوب شد. وی مظهر "اسرافیل" است که اواخر قرن هشتم درگذشت و در محله "زرده" در شهر کرند غرب دفن گردید.

05/29/1396 - 11:26

داود کوسوار یکی از "هفتن" که در باور اهل حق از او بعنوان"چرخچی" یا "گرداننده عالم" یاد می شود از طرف سلطان اسحاق بزرنجه ای به سمت "دلیل" بر عموم اهل حق منسوب گردید. او در باور اهل حق مظهر "میکائیل" از فرشتگان مقرب الهی است و در منابع اهل حق درباره او افسانه سازی‌های متعدد صورت گرفته است.

05/29/1396 - 11:03

"پیربنیامین" مهمترین شخصیت در هفتن است که در باور اهل حق، در میان یاران سلطان اسحاق در مرتبه اول قرار دارد و مظهر "جبرائیل" است که از طرف سلطان اسحاق به سمت "پیری" براهل حق منسوب شد. مدفن وی در شهر کرند غرب در محله "شوا" قرار دارد که مورد توجه پیروان آئین یارسان بوده است.

صفحه‌ها