شاه فضل ولی درفرقه اهل حق از افسانه تا واقعیت

  • 1396/06/12 - 09:05
درمنابع اهل حق از شخصی بنام "شاه فضل ولی" نام برده می‌شود اما درباره اینکه او کیست در منابع اهل حق اختلاف نظر وجود دارد. برخی او را قبل سلطان اسحاق و برخی او را بعد از سلطان اسحاق معرفی نموده اند. اهل حق درباره "شاه فضل ولی" عقاید باطلی همچون حلول ذات الهی در او را بیان کرده‌اند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در افسانه‌ها و منابع اهل حق از شخصی بنام "شاه فضل ولی" نام‌برده می‌شود که نخستین تجلی ذات خداوند پس از پیغمبر اسلام (صلی‌الله علیه و آله) و امامان دوازده‌گانه (علیهم‌السلام) [اهل حق پیران و مشاهیر, ص 66؛ عالی قلندر و شاه فضل ولی، ص 16] و از رهبران و موسسان فرقه اهل حق است. [برهان الحق, ص 30] اما در اینکه "شاه فضل ولی" چه کسی است در منابع اهل حق دو نظر وجود دارد:
نظر اول: "شاه فضل ولی" در اواخر قرن سوم هجری قمری ظاهرشده است و موطن، تاریخ وفات و محل دفن او مشخص نیست. [برهان الحق, ص 30؛ اهل حق پیران و مشاهیر, ص 66-65] این گروه معتقد هستند که نام "شاه فضل ولی" در هیچ کتابی ثبت‌نشده است.[برهان الحق, ص 31]
نظر دوم: "شاه فضل ولی" که در منابع اهل حق از او نام‌برده شده است، همان "فضل‌الله نعیمی استرآبادی" (804-740 ه. ق) معروف به "شاه فضل ولی" رهبر جنبش "حروفیه" در قرن هشتم هجری و مدفون در اطراف تبریز است. [عالی قلندر و شاه فضل ولی، صص 17-16 و 31] با توجه به مطالب مذکور عقاید غلوآمیز، افسانه‌سازی و بی‌پایه واساس بودن عقاید این فرقه تبلور می‌کند.

پی‌نوشت:
الهی، نورعلی، برهان الحق، تهران، جیحون، 1373، صص 31-30  
دلفانی، سیاوش، عالی قلندر و شاه فضل ولی به انضمام تعلیقات تاریخ مشعشعیان، تهران، منشور امید، 1384، صص 16-15 و 31  
صفی زاده، صدیق، اهل حق پیران و مشاهیر، تهران، حروفیه، 1387، صص 66-65  

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.