تاریخچه

10/04/1392 - 10:47

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب _ به نقل عده ای بهلول ماهي، شاه فضل ولي و بابا سرهنگ از موسسین و بنيانگذاران اهل حق هستند و در واقع اینان اسطوره های اهل حق هستند.

10/04/1392 - 03:25

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نويسندگان اهل حق تاريخ پيدايش اين فرقه را مختلف ثبت کرده اند. بعضي پيدايش آن را زمان حضرت علي عليه السلام دانسته و ديگران قرنهاي دوم، سوم، چهارم، پنجم، هشتم نوشته اند.

09/19/1392 - 10:58

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عقاید اهل حق در خصوص آفرینش صرفا متکی بر فرضیات اصول تکوین است. آنها از عناصر جهان برای خود موضوعی دینی ساخته اند که به آن شکل خاص فلسفی و افسانه آمیز داده شده است.

05/01/1392 - 20:17

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ درمورد زمان و مکان پیدایش فرقه اهل حق اقوال مختلفی وجود دارد که این خود گویای بی اساس بودن برخی از عقاید این فرقه می باشد

03/13/1392 - 06:43

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ برخی از بزرگان اهل حق بنیانگذار فرقه اهل حق را شخصی به نام بهلول ماهی می دانند و جای سوال است که آیا این شخص همان بهلول دانا معاصر با امام صادق (ع) می باشد یا خیر ؟

اهل حق
03/08/1392 - 17:41

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مردم اهل حق از اینکه با نام نصیری مورد خطاب قرار گیرند ناراحت می شوند اما در مکتوباتشان از نصیر به عنوان یکی از بزرگان و مؤسسین این فرقه نام برده شده است

زيارتگاه سلطان اسحاق
11/09/1391 - 00:23

یکی از فرقه های اسلامی که اساس آن بر پایه غلو و تناسخ بنا نهاده شده فرقه اهل حق می باشد.این فرقه به نام های دیگری مانند الحق ،یارستان ،علی الهی ،طایفه و...نامیده می شود.

10/09/1391 - 09:55

جریان مکتب را می توان به خطرناکترین گروه و خاندان اهل حق در میان دیگر جریانات و خاندان های منحرف این فرقه ضاله معرفی کرد.

صفحه‌ها